Krijg ik Body Stress Release vergoed van mijn zorgverzekering?
Dit hangt van uw verzekering af. Een aantal verzekeraars hebben in hun aanvullende pakketten een (gedeeltelijke) vergoeding voor Body Stress Release. U vindt een lijst met deze verzekeraars oo de pagina Tarieven en vergoedingen van deze website. Body Stress Release Barbara Breedveld is aangesloten bij de BSRAN, VBAG en RBCZ.

Zijn er contra-indicaties voor Body Stress Release?
Nee. Omdat Body Stress Release de grenzen van je lichaam respecteert zal het geen schade toebrengen. De practitioner kan niet werken in gebieden waar weefsel nog (zwaar) beschadigd is (botbreuken, wonden, gebieden waar recent op geopereerd is e.d.) of waar er lichaamsvreemde materialen zijn aangebracht (schroeven, platen, protheses etc.). Deze gebieden worden dan tijdens de release overgeslagen. De rest van het lichaam profiteert dan nog steeds van de release (en dit kan het herstelproces bevorderen).

Ik meld me aan voor Body Stress Release – en dan?
We plannen een reeks van drie behandelingen op dag 1, dag 4 en dag 11. Tijdens de eerste afspraak leg ik uit wat BSR is en wat u kunt verwachten van het herstelproces. Ik noteer gedetailleerd welke klachten u op dat moment heeft en geef u de eerste behandeling. U houdt goed bij welke veranderingen u constateert en we bespreken dit aan het begin van elke behandeling. 

Na de derde behandeling kijken we hoe ver u gevorderd bent in het herstelproces. Als er nog behandelingen nodig zijn, gaan we die met steeds grotere tussenpozen inplannen zodat uw lichaam de tijd krijgt om het proces te voltooien. Veel mensen voelen duidelijk wanneer  ze weer behoefte hebben aan een release en komen met enige regelmaat terug om het opnieuw ontstaan van spanning/problemen te voorkomen. Voor sommige mensen is tweemaal of viermaal per jaar voldoende, andere komen bijvoorbeeld elke vier tot zes weken voor “onderhoud”. 

Ik ben op hoge leeftijd, heeft Body Stress Release dan nog wel zin?
Jazeker. Hoe ouder, hoe meer kans op body stress. En body stress kan bestaande aandoeningen, die je toch al eerder hebt op oudere leeftijd, aanzienlijk verergeren. Body Stress Release kan de impact hiervan op het dagelijks leven vaak een stuk verbeteren. Zelfherstel heeft op hogere leeftijd misschien wel wat langer de tijd nodig. Maar er zijn ook genoeg oudere clienten die snel mooie resultaten behalen met Body Stress Release.

Waarom helpt Body Stress Release bij zulke uiteenlopende klachten?
Omdat vastgezette spierspanning invloed kan hebben op veel verschillende soorten weefsel en het bovendien het zelfherstellend vermogen aantast. Spierspanning kan zenuwweefsel samendrukken, maar bijvoorbeeld ook een urineleider. Omdat de terugkoppeling naar de hersenen wordt aangetast, kan het lichaam dit euvel niet herstellen en kunnen de klachten escaleren en/of omringende weefsels gaan beinvloeden. Dan neemt de ernst van de klachten toe en breidt het probleem zich uit. Als de body stress dus ernstig en/of langdurig is, kan dit een enorme negatieve invloed op het lichaam hebben. De resultaten van Body Stress Release zijn dan spectaculair, omdat body stress de onderliggende oorzaak voor de klachten was.

Hoe kan zo’n zachte techniek toch zo goed helpen?
Omdat BSR het herstel over laat aan het lichaam zelf. BSR neemt de vastgezette (spier)spanning weg die zelfherstel belemmert en respecteert daarbij de grenzen die het lichaam aangeeft. Door de reflextesten weten we heel precies waar de spanning zit, zodat er een zacht maar duidelijk signaal gegeven van worden. Het lichaam zelf zorgt daarna voor het herstel. Uiteindelijk weet het lichaam zelf het beste wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Daarom is het herstelproces bij BSR voor iedereen anders, maar wel effectief.  

Ik heb last van mijn heup/arm/knie, waarom behandel je dan toch mijn rug?
Omdat de meeste body stress zich concentreert rondom de wervelkolom. Het drukt daar op zenuwen die van het ruggemerg naar de ledematen lopen. Problemen in de ledematen kunnen pas opgelost worden als de zenuwen die er naartoe lopen goed functioneren. Daarom zal de Body Stress Release practitioner altijd de rug meenemen in de release (en waar nodig extra aandacht besteden aan specifieke probleemgebieden elders).

Kunnen kinderen last hebben van body stress? 
Ja en dit kan hun ontwikkeling negatief beinvloeden. Hyperactiviteit, bedplassen, kuitkrampen, boze buien, onverklaarbare buikklachten, op de tenen lopen in plaats van op de platte voet zijn een paar voorbeelden van hoe body stress zich bij kinderen kan uiten. Omdat hun lichaam nog volop in ontwikkeling is, reageren kinderen vaak erg snel op Body Stress Release.

Waarom hou ik mijn kleding aan tijdens de release?
Body Stress Release is geen massage. Er worden met de hand duidelijke impulsen gegeven en dat werkt op de blote huid minder prettig dan wanneer iemand gekleed is. De Body Stress Release practitioners hebben geleerd om door de kleding heen te voelen en te werken. Het is wel fijn als u dikke kledingstukken, kledingstukken met reliëf en riemen af doet tijdens de release, want die kunnen wel hinderend werken.

Wat is de beste tijd om met Body Stress Release te beginnen?
Body Stress Release zet een proces van zelfherstel en herbalanceren in gang in je lichaam. Dit kan veel energie kosten. Sommige mensen zijn dan ook moe na een release. Ook heeft je lichaam de tijd en rust nodig om het proces goed te kunnen doorlopen. Het is dus niet aan te raden om vlak voor een reeks examens of tijdens het trainen voor een marathon te starten met Body Stress Release. Je kan er dan beter voor kiezen om te starten na de periode van intensieve belasting.

Waarom kan er tijdelijk een toename van pijn zijn na Body Stress Release?
Dit kan gebeuren als weefsel door de vastgezette spierspanning zo bekneld is, dat het gebied verdoofd is geraakt. Je krijgt dan hetzelfde effect als wanneer je vinger tussen de deur zit geklemd. Als hij nog vast zit, zul je geen of slechts een klein beetje pijn ervaren. Maar pas als je vinger bevrijd wordt van de druk, ga je de pijn echt voelen. De pijn is in dat geval een teken dat communicatie met het getroffen gebied is hersteld. Je hersens worden zich gewaar van de schade en gaan actie ondernemen om die schade te herstellen. Hetzelfde gebeurt na Body Stress Release. Je kunt dan tijdelijk meer pijn ervaren, maar dit trekt weer weg en maakt plaats voor herstel.

Waarom moeten er in het begin drie afspraken gepland worden?
Body Stress Release zet een proces van loslaten en herstel in gang in uw lichaam. Als er in het ene gebied spanning los gelaten wordt, heeft dat ook effect op andere gebieden. Om het hele proces goed te kunnen doorlopen heeft het lichaam in het begin een aantal duwtjes in de goede richting nodig. Daarom maakt de BSR-practitioner in eerste instantie drie afspraken met u en houdt nauwkeurig bij welke veranderingen er in uw lichaam optreden. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er meer behandelingen nodig zijn en zo ja op welke termijn.