Body stress is spanning die zich in het lichaam heeft vastgezet. Dit gebeurt bij overblasting door bijvoorbeeld vallen, ongelukken, psychische spanningen, een slechte (werk)houding, heftige emoties of het in contact komen met stoffen die het lichaam niet goed kan verwerken. 


Het lichaam wapent zich tegen de overbelasting door spieren in een reflex aan te spannen. Dit fenomeen kennen we allemaal. Als je erg schrikt, trek je je schouders omhoog en hou je je adem vast. Als je flink gevallen bent, dan ben je de dag erna behoorlijk stijf. Heb je het te druk op je werk, dan zie je aan je lichaamshouding dat je er “onder gebukt gaat”. 

Gelukkig weet je lichaam deze spanning meestal ook weer kwijt te raken. Maar er ontstaat een probleem als de overbelasting te heftig is of te lang aanhoudt. De spanning verdwijnt dan niet en verplaatst zich naar dieper gelegen spieren en structuren. Door het samentrekken van de spieren komt er druk te staan op diverse weefsels, zoals zenuwen. Die kunnen hun werk daardoor minder goed doen. Het “signaal” wordt zwak. En daar gaat het fout.

In je hersens heb je een filter dat alle informatie die door de zenuwen aan de hersens wordt doorgegeven, checkt op relevantie. Je hebt de werking van dat filter in je hersens vast weleens ervaren. In het begin hoorde je duidelijk de klok tikken, maar na verloop van tijd hoor je het niet meer. Het filter in je hersens heeft besloten dat het tikken van de klok informatie is waar je niets aan hebt, en zet dit niet langer door naar de rest van je hersens.

Dat gebeurt ook bij body stress: het signaal vanuit het aangedane gebied wordt zo zwak dat het filter het bestempelt als irrelevante informatie en niet langer door stuurt naar de rest van je hersens. Met andere woorden: je hersens zijn zich er niet van bewust dat er een probleem is in je lichaam. Er wordt daarom geen actie ondernomen om het probleem op te lossen. 

Klachten als pijn, stijfheid en verminderde beweeglijkheid blijven aanhouden. En als de druk op de zenuwen toeneemt, kan het gebied zelfs verdoofd raken. In dat geval ben je je er niet eens van bewust dat je daar een probleem hebt, want de pijn voel je dan niet meer.

Het lichaam moet compenseren en opnieuw balans zien te vinden. Meestal slaagt het lichaam hier wel in, maar optimum functioneren is niet meer mogelijk. Als er teveel body stress aanwezig is zal het lichaam op den duur niet meer kunnen compenseren. Dan loopt het vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij spit. Bestaande aandoeningen kunnen door de toegenomen druk ook verergeren. Body stress is dan niet de oorzaak van de klachten, maar levert er wel een belangrijke bijdrage aan. En dat kan de kwaliteit van leven behoorlijk aantasten.

Wat doet Body Stress Release precies?
De Body Stress Release practitioner voert reflextests uit om vast te stellen waar en in welke richting er body stress aanwezig is. Met de hand worden er dan een reeks lichte, precieze impulsen gegeven. Er komt een duidelijk en opvallend signaal vanuit het aangedane gebied richting de hersens, dat daarom niet uitgefilterd wordt en door de hersens opgepikt wordt. Het lichaam wordt zich bewust van het probleem en kan zichzelf gaan herstellen.

Geen quick fix, wel goede resultaten
Als er veel vastgezette spanning in je lijf zit, en vooral als die al lang aanwezig is, dan heeft je lichaam tijd nodig om zichzelf weer te herstellen en opnieuw in balans te brengen. Het menselijk lichaam is immers heel complex en alles staat met elkaar in verbinding. Als er op de ene plek iets los gelaten wordt, heeft dat ook effect op andere gebieden. Het kan dus best een tijd duren voordat je lichaam alle spanning eruit heeft gewerkt en weer optimaal gaat functioneren. 

Maar de resultaten mogen er zijn. Body Stress Release geeft bij zeer uiteenlopende klachten mooie resultaten. Geen pijn meer hebben, meer energie, beweeglijker zijn, meer rust in je hoofd en toegenomen lichamelijke en geestelijke veerkracht.

Maar ook bijvoorbeeld niet langer bedplassen, geen brandend maagzuur, pijnlijke menstruatie, spit, kramp in de kuiten of hoofdpijn meer. Body Stress Release is geen panacee en ook geen quick fix, maar het werkt wel!

Het vasthouden van spanning en de nadelige effecten daarvan op je weefsel kosten enorm veel energie. Energie die weer gaat stromen als de spanning verdwijnt. Body Stress Release draagt dus op meerdere vlakken bij aan je vitaliteit.